Elektro Valf Kontrollü Mekanik Debimetre

Elektro Valf Kontrollü Mekanik Debimetre

Elektro valf kontrollü mekanik debi metreler cebri tav makinesi girişine yerleştirilen mal
girişi aparatına takılan kapasitif sensör sa yesinde buğday akarken aldığı bilgiyi debimetre
cihazına iletir ve elektro valf açılarak suyun akışını başlatır.

Debi camının içindeki akış topu sayesinde saatte kaç Litre/Liter geçmesi istenirse girişteki vanadan ayarlanır debi camının
üzerindeki rakamlar minimum alt seviye ve maximum üst seviyeyi belirler ve akan saatteki
Litre/Literyi gösterir örneğin debi cihazının üz erine 50/500 cam takılmış ise saatte en az 50
Litre/Liter en fazla 500 Litre/Liter su geçer anlamına gelir.