PLC Kontrollü Otomatik Randıman Panosu

Randıman kantarı, giren ürünün debisi mal boşaltma anındaki
sallanmayı 3 adet Loadcell ile stabilize ederek ürünün kg/saat
cinsinden (%0,3 oranında) hassas olarak ölçer.

Randıman Kantarı; buğday, un, kepek vb. ürünlerin tartılmasında
kullanılmaktadır. Un fabrikalarında kapasite ve randıman değerlerinin
sürekli olarak kontrol altında tutulmasının sağlar.

Randıman kantarının işlevi, üst kısımda bulunan klepe açılarak
akışkan ürünün randıman kantarı içindeki kefeye kontrollü olarak
dolmasıyla başlar. Tartma işlemi randıman kantarının içindeki
stabilize zamanı ayarlamak için kefenin üç noktasında bulunan
loadcelller tarafından yapılmaktadır. İstenilen miktara gelindiğinde
üst klepe kapanır. Dolum işlevi gerçekleşmiş olup kefenin altındaki
kapaklar açılarak tartılan akışkan hat içerisine verilir.

Tartılacak ürünün bunkere girmesini sağlayan klepeler ve bunkerden
sisteme boşalmasını sağlayan bunker kapakları rulmanlı yataklar
üzerinde çalışan pnömatik sistem ile çalışır. Randıman kantarının
temizlenmesi için tartı kısmında ve üst bunker kısımlarının yan
taraflarında kapaklar bulunmaktadır. Bu kapaklar temizlik ve bakım
için yeteri kadar büyük olmasının yanı sıra kapatıldığında da gerekli
sızdırmazlığı sağlayacak şekilde contalar yerleştirilmiştir.

Saatlik, 8 saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda rapor alınabilir. Arıza durumunda internet aracılığı ile uzak
erişim sağlanıp arızaya müdahale edilebilir.