Programlanabilir Dijital Göstergeli Otomatik Su Ünitesi

Programlanabilir Dijital Göstergeli Otomatik Su Ünitesi

Ürünün istenilen rutubete getirilmesi için buğdayın akış miktarına göre, hedeflenen
rutubet oranı belirlenerek, otomatik olarak alacağı su miktarı hesabı PLC’de
programlanır ve otomatik olarak su verir. Su servo vana sayesinde otomatik
olarak kontrol edilir. %0,5 hassasiyetle geçen suyun debisi ölçülür.

Pano üzerinde flowmetre bulunmaktadır bu sayede toplam geçen su Litre/Liter'si görülür ve
bilgisayar arşivine kayıt edilir.

Bu değerler istenildiği zaman günlük, aylık ve yıllık olarak
raporlanabilir.