LTD - Şalter Panoları Merkezi ve Tali Dağıtım Panoları İç Kapaklı

Bir endüstriyel tesiste, her katta bulunan motor veya elektrikli ekipmanların
operatör kontrolü altında çalıştırılması, durdurulması, arızalara müdahale edilmesi
ve test amaçlı kontrollerin yapılması için kullanılırlar.

Kat şalter panoları MMC panoları ile irtibatlandırılarak sistemi güvenli bir şekilde
yönetmesi sağlanır. Kat panoları sayesinde iş sağlığı ve güvenliği konularında,
ekipman hasarlanması ve ekipmanların ömrünün uzatılması konularında
işletmelere önemli bir ekonomik performans sağlarlar.

Panolarımızda kullandığımız tüm teçhizatlarımız ve şalt malzemelerimizin kalite
belgeli ürünler olmasına dikkat ederiz. Panolarda veya sistemde montaj kolaylığı,
hata bulma, hızlı müdahale ve sorun çözme amacıyla etiketlendirme kablolarda ve
baralarda renk kodu uygulaması yapılır.

Ürettiğimiz ayaklı ve piyano tipi panolar, IEC / TSE EN 60439-1 B ye göre test
edilmiş ve belgelendirilmiştir. Ayrıca panolarımız, dışarıdan gelebilecek toz diğer
partikül sızıntılarına karşı IP44 şar tlarında koruma sağlamaktadır.