E-Katalog

Haberler

Vitamin Makinesi
Vitamin Makinesi
Krom ve Elektrostatik Toz Boya Seçenekleri Hassas PLC Kontrollü Ürün Karışımı Opsiyonel Olarak İstenilen PC’ye Raporlar Aktarılabilir. Anlık, Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Periyotlarla Rapor Alınabilir. Arıza Durumunda İnternet Aracılığıyla
Değirmen Sistemi İçin Ürünler
Değirmen Sistemi İçin Ürünler

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

Yeni Ürünlerimiz

Vitamin Makinesi
Vitamin Makinesi
Krom ve Elektrostatik Toz Boya Seçenekleri Hassas PLC Kontrollü Ürün Karışımı Opsiyonel Olarak İstenilen PC’ye Raporlar Aktarılabilir. Anlık, Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Periyotlarla Rapor Alınabilir. Arıza Durumunda İnternet Aracılığıyla
PLC 16’lı Input Kartı
PLC 16’lı Input Kartı
16lı input kartı Hitachi PLClerde input girişleri için kullanılır. Bütün girişlerde izolasyon vardırböylece sahadaki elektriksel arızalardan PLC modülü etkilenmez. Box header bağlantısı ilehızlı kurulum sağlar. Soketli kablo bağlantısı ile hızlı kurulum sağlar. Giriş durumu ledler iletakip edilebilir. Giriş aktif olduğunda kırmızı led y anar.
Programlanabilir Dijital Göstergeli Otomatik Su Ünitesi
Programlanabilir Dijital Göstergeli Otomatik Su Ünitesi
Ürünün istenilen rutubete getirilmesi için buğdayın akış miktarına göre, hedeflenenrutubet oranı belirlenerek, otomatik olarak alacağı su miktarı hesabı PLC’deprogramlanır ve otomatik olarak su verir. Su servo vana sayesinde otomatikolarak kontrol edilir. %0,5 hassasiyetle geçen suyun debisi ölçülür. Pano üzerinde flowmetre bulunmaktadır bu sayede toplam geçen su Litre/Liter'si görülür vebilgisayar arşivine kayıt edilir. Bu değerler istenildiği zaman günlük, aylık ve yıllık olarakraporlanabilir.
Merkezi PLC Kontrollü Randıman Kantarları 30/60/100/250 Lt.
Merkezi PLC Kontrollü Randıman Kantarları 30/60/100/250 Lt.
Saatlik, 8 saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlardarapor alınabilir. Arıza durumunda internet aracılığı ile uzakerişim sağlanıp arızaya müdahale edilebilir. ÇOKLU RANDIMAN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ Randıman Kantarı sistemleri, buğday, un, kepek vb. ürünlerin üretimesnasında, üretimin kesintiye uğratılmadan tartılmasında kullanılansistemlerdir. Un fabrikalarında kapasite ve randıman değerlerinin sürekliolarak kontrol altında tutulmasını sağlar. Un üretiminde en önemli konulardan birisi kapasite ve randımandeğerlerini sürekli kontrol altında tutmak gerekmektedir. Bu nedenlerandıman kantarları son yıllarda büyük önem kazanmış ve fabrikalardakullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik altyapısı gelişmiş randımansistemlerinde, üretim devam ederken, istenildiği an üretimle ilgili kapasiteve randıman değerleri gibi bilgilere kolayca ulaşılabilmektedir. Bu bilgilere ulaşım operator panellerinden, merkezi kontrol birimlerindenve internet erişiminin bulunduğu ortamlarda ise, çok dahauzaklardan sağlanabilmektedir. Giren buğdayın debisi ve buna göreçıkan bütün ürünlerin % olarak değerleri ekrandan izlenebilir. Bütünveriler kg/saat, ton/gün veya oransal (%) olarak okunabilir. Anlık, saatlik, vardiyalık, haftalık ve aylık üretim raporu alınabilir. Bütün ölçümparametrelerini, ayarlama, açma, kapama ve raporlama rahatlıklabilgisayar üzerinden yapılabilir. Sisteme çok sayıda randıman kantarıbağlanabilir. ÇOKLU RANDIMAN SİSTEMİ AVANTAJLARI • İstendiğinde üretimle ilgili bütün bilgilere kolayca ulaşılabilir.• Giren buğdayın debisi ve buna göre çıkan bütün ürünlerin oransal(%) olarak değerleri ekranda izlenebilir.• Bütün veriler kg/saat, ton/gün veya oransal (%) olarak okunabilir.• Windows altında çalışan bütün programlarda çalışabilir. Sistemeçok sayıda (28’e kadar) randıman kantarı bağlanabilir.• İnternet erişiminin sağlandığı her yerden sisteme direkt ulaşıp fabrikanındurumu ile ilgili bilgiler takip edilebilir• Anlık, saatlik, vardiyalık, haftalık ve aylık üretim raporları alınabilir.
PLC Kontrollü Otomatik Randıman Panosu
PLC Kontrollü Otomatik Randıman Panosu
Randıman kantarı, giren ürünün debisi mal boşaltma anındakisallanmayı 3 adet Loadcell ile stabilize ederek ürünün kg/saatcinsinden (%0,3 oranında) hassas olarak ölçer. Randıman Kantarı; buğday, un, kepek vb. ürünlerin tartılmasındakullanılmaktadır. Un fabrikalarında kapasite ve randıman değerlerininsürekli olarak kontrol altında tutulmasının sağlar. Randıman kantarının işlevi, üst kısımda bulunan klepe açılarakakışkan ürünün randıman kantarı içindeki kefeye kontrollü olarakdolmasıyla başlar. Tartma işlemi randıman kantarının içindekistabilize zamanı ayarlamak için kefenin üç noktasında bulunanloadcelller tarafından yapılmaktadır. İstenilen miktara gelindiğindeüst klepe kapanır. Dolum işlevi gerçekleşmiş olup kefenin altındakikapaklar açılarak tartılan akışkan hat içerisine verilir. Tartılacak ürünün bunkere girmesini sağlayan klepeler ve bunkerdensisteme boşalmasını sağlayan bunker kapakları rulmanlı yataklarüzerinde çalışan pnömatik sistem ile çalışır. Randıman kantarınıntemizlenmesi için tartı kısmında ve üst bunker kısımlarının yantaraflarında kapaklar bulunmaktadır. Bu kapaklar temizlik ve bakımiçin yeteri kadar büyük olmasının yanı sıra kapatıldığında da gereklisızdırmazlığı sağlayacak şekilde contalar yerleştirilmiştir. Saatlik, 8 saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda rapor alınabilir. Arıza durumunda internet aracılığı ile uzakerişim sağlanıp arızaya müdahale edilebilir.