Un ve İrmik Fabrikaları Otomasyon Sistemleri

Un ve irmik fabrikalarında üretim, verimlilik ve kalite artışı sağlayan
otomasyon çözümlerimiz:


• Otomasyon denetimli randıman sistemleri ile hem kalite kontrolü,
hem de verimlilik ölçüm (kg/kW) ve analizleri bilgisayar kontrollü
olarak gerçekleştirilebilmektedir.

• Otomatik dozajlama ile en ideal ve en düşük maliyetli hammadde
karışımının (otomatik paçallama) oluşturulması sağlanarak,
hammadde sarfiyatının izlenmesi ve kontrolü otomatik olarak
yapılmaktadır.

• Otomatik tavlamalar ile dozajlanmış su, temizlenmiş tahıl ile
karıştırarak, en hassas şekilde mükemmel bir tavlama gerçekleşir.

• Otomatik paketleme sistemleri ile seri şekilde ve noksansız
tartım yapılabilmekte, paketleme işlemlerinde yüksek verimlilik
sağlanabilmektedir.

• Otomasyon sistemleri yardımıyla sistemin çalıştırma ve
durdurulması güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir. Bu
uygulama ile makineler proses sırasına uygun şekilde adım adım
çalıştırılması ve durdurulması sağlanmakta, bu sayede elektrik
tüketimi azalmakta, ani kalkış ve yüklerin arızaya neden olması
engellenmektedir.

• Safety Stop özelliği. Sistemde olabilecek arızaların giderilmesi
için sistemin kısmi olarak ve güvenli şekilde durdurulması
sağlanabilmektedir. Bu sistemde arızanın oluştuğu nokta,
diğer sistemden yalıtılarak arızanın kolay şekilde giderilmesi
sağlanmaktadır. Ayrıca bu yöntem makine ömürlerini de artırdığı gibi,
enerji tasarrufu da sağlamaya yardımcı olmaktadır.