Yem Fabrikaları Otomasyon Sistemleri

Yem fabrikalarında sisteme hammadde girişinden başlayarak
dozajlama, kırma, karıştırma, melas katma gibi yem fabrikalarının
bütün bölümlerinin akış diyagramı bilgisayar yardımıyla takip
edilebilmekte, otomasyon sistemine gelen bilgilerle, sistem
kendi başına karar vererek fabrikanın tam otomatik olarak
çalışması sağlanmaktadır.

Günlük üretim planı, mamül akışı, mamül akış sırası, silo
numarası vb bilgiler girilerek üretim gerçekleştirilir. Pelet yapımı
sırasında akım, buhar, ısı miktarları sürekli kontrol edilerek
homojen yem üretimi sağlanır. Melas geçiş süresine göre, birim
zamandaki melas miktarı otomatik ayarlanır.

Yem fabrikalarına uygulanan genel otomasyonun haricinde,
yine yem fabrikalarının melas otomasyonu, pelet pres
otomasyonu, PLC kontrollü dozajlama/harmanlama sistemi
gibi lokal otomasyonlarda başarı ile mevcut sisteme ilave
edilebilmektedir.

Yem fabrikası otomasyon sistemi, internet üzerinden de kontrol
edilmekte, raporlama ve teknik servis desteği de verebilmektedir.