Makarna Fabrikaları Otomasyon Sistemleri

ENDÜSTRİYEL’in makarna üretimi yapan müşterileri için
geliştirdiği bu PCL – SCADA türü otomasyon uygulaması
ile makarna üretimindeki her prosesin otomatik kumanda
sistemiyle yönetilmesini sağlamak temel hedeftir.

Geliştirilen bu uygulama ile makarna üretim prosesinin en akılcı
kontrolü, üretim aşamalarının planlanması, üretim aşamalarının
kontrolü, anlık ve geriye dönük gözlemlenmesi gibi bir dizi
süreç artık, HMI (Human Machine Interface) denilen, insanla
makineler arasındaki iletişimi sağlayan bu SCADA ve operatör
panelleri ile gerçekleştirilir.

Bu sistemle, tüm üretim süreci içinde
gerekli olabilecek her türlü sensör, pnömatik ve hidrolik her türlü
ekipman, motorlar, hareket ve pozisyon kontrolleri, robotlar,
raporlamalar, güç üniteleri (MCC) uzaktan kontroller gibi birçok
faktör artık bu otomasyon uygulamasının kontrolü altındadır.

Bu otomasyon uygulaması işletmeye alındığında, sistemde yer
alan makinelerin anlık verileri (akım, birim zamanda geçiş yapan
ürün miktarı, ağırlık, sıcaklık vb değerler) SCADA ekranından
gerçekçi olarak, anlık ve geriye doğru da takip edilir.